Dispuut Elegast

Mine list es menichfout

Het Dispuut

Bestuur

”Het bestuur is orgaan van het dispuut, bestaande uit een praeses, een ab-actis en een quaestor.” DW – 1946 

h.t. Praeses: dhr. S. Rollfs of Roelofs

h.t. Abactis: dhr. Y.W. Kamphuis

h.t. Quaestor: dhr. J.C. Pertijs

De geschiedenis van het dispuut

Na de oorlog hervatte zich langzaam het studentenleven in Nijmegen. In het zichzelf wederopbouwende Nederland waren de idealen van de studenten echter wel veranderd ten opzichte van het vooroorloogse corporale leven. Vanuit deze nieuwe geest, die maatschappelijker georienteerd was dan in het vooroorloogse studentenleven, werden twee vriendenkringen opgericht: ‘Ende’ en ‘Elegast’. Na een fusie tussen beiden en een moeizame start, volgde op 15 februari 1946 de erkenning door de Societas Studiosorum Noviomagum ‘Roland’ en het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus. In de eerste 5 levensjaren groeide het Dispuut niet erg; bovendien was er een scheuring ontstaan omdat enkele van de oprichters hun idealen zagen verdwijnen ten koste van de algemene studentikoze gezelligheid. Vanaf ongeveer 1951 begon het dispuut stevig te groeien; nadien zou het nooit meer echt klein worden (naar Nijmeegse begrippen). De algemene studentikositeit had zijn plaats gevonden in het Dispuut; de maatschappelijke idealen minder.

In de late jaren zestig, toen Nijmegen haar uitgesproken ‘rode’ imago
kreeg (en Marxograd genoemd werd), kregen de traditionele studentenverbanden het moeilijk: het Corps Carolus Magnus stortte in en de herensociëteit Roland en de Meisjesclub hadden sterk te lijden onder afnemende ledenaantallen. Het dispuut, nog altijd gelieerd aan Roland, wist zich echter te handhaven. In de eerste helft van de jaren zeventig kwam echter wel de sociëtaire status van het dispuut in het geding en enkele leden van Elegast werden geen lid van de inmiddels uit een fusie tussen Roland en de Meisjesclub ontstane Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus. Andere leden echter hielden vast aan deze vereniging; momenteel heeft niemand spijt van die ingeslagen weg. Vanaf dat moment heeft het dispuut ook zijn huidige vorm gekregen: ongeveer 15 tot 25 man, allen studerend aan de KUN (nu de Radboud Universiteit) en lid van voornoemde vereniging met een gezonde kritische houding en een neus voor gezelligheid.

In 1984 betrok het dispuut, dankzij de actieve en financiële inzet van de reünisten het dispuutshuis De Groote Smeet aan de Smetiusstraat. Het huis is meer en meer het ‘centrum’ voor het dispuut geworden. Iedere donderdagavond disputeren wij in café Lenthe aan de Grotestraat in Nijmegen.

%d bloggers liken dit: