Dispuut Elegast

Fraeye historie ende al waer, de nieuwe site is daar

Home

Van Meneer de Praeses

Waarde lezer,

De nieuwe website van dispuut Elegast is een feit! Hoewel leven in het verleden en vasthouden aan oude standaarden soms verleidelijk is, vonden we dat het op dit gebied toch tijd was voor vernieuwing. Dit bleek geen verkeerde beslissing, zoals u aan het resultaat op uw scherm kunt zien.

De website is niet de enige nieuwe wind binnen dispuut Elegast. Het dispuut is sinds oktober 5 adspirantleden rijker. Op het moment van schrijven zijn deze heren druk bezig met het leren kennen, maar ook vooral het proberen te begrijpen van de tradities en gebruiken van het dispuut. Hoewel er nog een hoop moet gebeuren als deze heren zich ooit volwaardig lid van dispuut Elegast willen noemen, heb ik de hoop en het vertrouwen dat we aan het eind van dit collegejaar vijf trotse leden rijker zijn.

Ik neem u mee naar de toekomst. Het dispuut viert dit jaar namelijk haar 14e lustrum! De voorbereidingen zijn in volle gang en het echte lustrumgevoel begint de leden te bekruipen. Om ons 70jarig bestaan te vieren zullen van 14 tot 22 mei allerlei activiteiten op het programma staan. Daarnaast is het lustrumhuisfeest gepland op vrijdag 3 juni. Het belooft een fantastische week te worden waarin u zult ervaren hoe dispuut Elegast floreert als nooit tevoren.

Wat soudicker meer of tellen?

Mine list es menichfout.

L.M. Kraaijkamp

Praeses h.t.